Poprzez technikę poszerzamy nowe horyzonty

Poprzez takie połączenie jesteśmy w stanie inaczej - lepiej i nowocześniej kształtować przestrzeń wokół człowieka

Między inżynierią, a sztuką

Wypełniamy architekturę nowymi technologiami tak, aby były ponadczasowe w swojej formie - jesteśmy balansem pomiędzy inżynierią, a sztuką w architekturze

Nieustanne kształcenie

Kładąc nacisk na nieustanne kształcenie swoich członków w zakresie techniki, ekonomii jesteśmy dobrym partnerem dla biznesu

Wspomaganie inwestycji

Poprzez sprawność działania na terenie całej Polski wspomagamy inwestycje.

DZIAŁAMY W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

Szukamy nowych rynków dla polskich architektów poprzez aktywność za granicą.

Walczymy z pauperyzacją zawodu architekta urbanisty, organizując szkolenia dla inwestorów. Równocześnie uczymy środowisko architektoniczne, jak sprzedawać swoją pracę.

Tworzymy program "architekci-architektom", w ramach którego sprzedajemy produkty zaprojektowane przez naszych Kolegów architektów.

Wspieramy inwestorów, w tym samorządy w prawidłowym definiowaniu ich potrzeb dla realizacji celów, jakie sobie postawili.

Wspieramy samorządy w realizacji ich potrzeb w ramach partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

Diagnoza Potrzeb inwestora

Studium wykonalności zadania

Wsparcie Inwestora w uzyskaniu danych inwestorskich i dokumentów formalnych dla realizacji inwestycji

Wykonanie Koncepcji wielobranżowej z założeniami techniczno-ekonomicznymi


Wykonanie Projektu Budowlanego do Pozwolenia na Budowę wraz z kompletacją dokumentów formalnych

Wsparcie Inwestora w legislacjii projektu

Realizacja dokumentacji wielobranżowej wykonawczej w tym optymalizacja techniczno-ekonomiczna

Wykonanie Projektu Przetargowego


Kompletacja dokumentów formalnych do wybory Wykonawcy oraz wsparcie Inwestora w trakcie procedury wyboru Wykonawcy Inwestycji

Koordynacja budowy i procesu inwestycyjnego

Wsparcie Inwestora w procedurze dopuszczenia Inwestycji do użytkowania

Obsługa po sprzedażowa w tym dostosowanie obiektu do potrzeb najemców

Jesteśmy pomocni dzięki komplementarności wiedzy i doświadczenia członków IDBA z zakresu urbanistyki, architektury nowoczesnych technologii, energooszczędnych rozwiązań i optymalizacji ekonomii procesu budowlanego.